Vatnsveitur á starfsvæði HAUST

Eftirlit með vatnsveitum er eitt af verkefnum HAUST. Sýni eru tekin í þeim tilgangi að ganga úr skugga um að þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð um neysluvatn séu uppfylltar. Þannig er neysluvatn rannsakað m.t.t. örverufræði- og efna- og eðlisfræðilegra þátta. Tíðni sýnatöku fer eftir stærð og gerð vatnsveitna. Á starfsvæði HAUST er neysluvatn bæði grunnvatn sem tekið er úr borholum, brunnum, uppsprettum og yfirborðsvatn. Þar sem hætta er að yfirborðsvatn berist í vatnsból er vatnið meðhöndlað með síun og sótthreinsað með geislun. Á starfsvæði HAUST er vatn geislað á eftirfarandi stöðum: Vopnafirði, Seyðisfirði, Eskifirði og Djúpavogi.

Vatnsveita Vopnafjarðar
Dagsetning sýnatöku 25/09/2018
Enterokokkar 0
Gerlafjöldi við 22°C 0
Kólígerlar 0
Sýrustig (ph) 7,35
Grugg 0,20NTU
Leiðni 71 µs/cm
Ammoníak <0,05 mg/l
Stenst gæðakröfur
pdfReglubundið eftirlit
pdfHeildarsýni (pdf)
Borgarfjörður Eystri
Egilsstaðir - Kalt vatn (Köldukvíslarveita)
Egilsstaðir - Heitt vatn (Urriðavatnsveita)
Vatnsveita Seyðisfjarðar
Vatnsveita Fjarðabyggðar - Reyðarfjörður
Vatnsveita Fjarðabyggðar - Eskifjörður
Vatnsveita Fjarðabyggðar - Neskaupstaður
Vatnsveita Fjarðabyggðar - Fáskrúðsfjörður
Vatnsveita Fjarðabyggðar - Stöðvarfjörður
Vatnsveita Breiðdalsvíkur
Vatnsveita Djúpavogs
Vatnsveita Hafnar

Hámarksgildi

Í reglubundu eftirliti með vatnsveitum eru gilda eftirfarandi hámarksgildi.

MÆLIÞÁTTUR Hámarksgildi samkvæmt
reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001
Saurkokkar (Enterokokkar) 0
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml 100
Kólígerlar í 100 ml 0
E coli í 100 ml 0
Sýrustig >6,5 og <9,5
Leiðni µS cm-1 2500 við 20°C
Grugg (NTU) Fulln. fyrir neytendur
Ammoníak NH4-N 0,50 mg/l

Heilbrigðiseftirlit Austurlands – haust@haust.is – s. 474 1235

Austurveg 20, 730 Reyðarfjörður - Tjarnarbraut 39b, 700 Egilsstaðir - Ásvegur 31, 760 Breiðdalsvík – Hafnarbraut 27, 780 Höfn

Search